Onderwijs - Dagritme & structuur

Onderwijs & structuur

Cursussen & onderwijs

Binnen Maatwerk Autisme kunnen mogelijkheden worden aangeboden om een cursus of opleiding te volgen, die aansluit
bij het interessegebied en het niveau van de mediënt. Begeleiders kunnen hulp bieden bij leermethodes en het
aanbrengen van structuur  in de leerstof.
Ook voor jongeren die niet meer naar school kunnen om wat voor reden dan ook, zijn er binnen Maatwerk Autisme
mogelijkheden.

Dagritme & structuur

Aangezien een dagritme belangrijk is om structuur te handhaven, is er op vaste momenten een aanbod van activiteiten
binnen Maatwerk Autisme.
Voor mensen met autisme die zelfstandig of in een wooninitiatief wonen, kunnen activiteiten georganiseerd
worden, die een aanvulling vormen op de dagelijkse bezigheden.
Werktijden:
De werktijden worden binnen Maatwerk Autisme vastgesteld in overleg met de mediënt.
Maatwerk Autisme is van maandag t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16 uur, behalve op feestdagen.
Bekostiging:
Mediënten kunnen in groepsverband of individueel in overleg gebruik maken van de begeleiding binnen
Maatwerk Autisme.  Dit wordt uit het PGB van de mediënt bekostigd.

Cursussen & onderwijs

Binnen Maatwerk Autisme kunnen
mogelijkheden worden
aangeboden om een cursus of
opleiding te volgen, die aansluit bij
het interessegebied en het niveau
van de mediënt. Begeleiders
kunnen hulp bieden bij
leermethodes en het aanbrengen
van structuur  in de leerstof.
Ook voor jongeren die niet meer
naar school kunnen om wat voor
reden dan ook, zijn er binnen
Maatwerk Autisme mogelijkheden. 

Dagritme & structuur

Aangezien een dagritme belangrijk
is om structuur te handhaven, is er
op vaste momenten een aanbod
van activiteiten binnen Maatwerk
Autisme.
Voor mensen met autisme die
zelfstandig of in een wooninitiatief
wonen, kunnen activiteiten
georganiseerd
worden, die een aanvulling vormen
op de dagelijkse bezigheden.
Werktijden:
De werktijden worden binnen
Maatwerk Autisme vastgesteld in
overleg met de mediënt.
Maatwerk Autisme is van maandag
t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16
uur, behalve op feestdagen.
Bekostiging:
Mediënten kunnen in
groepsverband of individueel in
overleg gebruik maken van de
begeleiding binnen
Maatwerk Autisme.  Dit wordt uit
het PGB van de mediënt bekostigd.
Onderwijs - Dagritme - Structuur
Copyright © 2017, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.