Onderwijs - Dagritme & structuur

Onderwijs & structuur

Cursussen & onderwijs

Binnen Maatwerk Autisme zijn mogelijkheden om een cursus of opleiding te volgen, die aansluit bij het interessegebied en het niveau van de mediënt. Begeleiders kunnen hulp bieden bij leermethodes en het aanbrengen van structuur  in de leerstof. De kosten van een aan te schaffen cursus mogen echter niet op het pgb worden verhaald.
Voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben is het soms mogelijk om het samenwerkingsverband voor het onderwijs te overleggen over de mogelijkheden van bekostiging. 

Dagritme & structuur
Aangezien een dagritme belangrijk is om structuur te handhaven, is er op vaste momenten een aanbod van activiteiten binnen Maatwerk Autisme.

Werktijden:
De werktijden worden binnen Maatwerk Autisme vastgesteld in overleg met de mediënt.
Maatwerk Autisme is van maandag t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16 uur, behalve op feestdagen.
Bekostiging:
Deze doelgroep is meestal niet in staat (lang) in groepsverband te functioneren. Daarom is ook altijd individuele begeleiding noodzakelijk. Voor de ene persoon kan het nodig zijn de hele dag 1 op 1 begeleiding te hebben, voor een ander is een half uur per dagdeel genoeg. Het is dan ook altijd nodig om een indicatie met groepsbegeleiding en individuele begeleiding te hebben. In overleg wordt dan een plek volledig op ‘maat’ geboden binnen Maatwerk Autisme.  Dit wordt uit het PGB van de mediënt bekostigd.

Cursussen & onderwijs

Binnen Maatwerk Autisme kunnen mogelijkheden worden aangeboden om een cursus of opleiding te volgen, die aansluit bij het interessegebied en het niveau van de mediënt. Begeleiders kunnen hulp bieden bij leermethodes en het aanbrengen van structuur  in de leerstof.
Ook voor jongeren die niet meer naar school kunnen om wat voor reden dan ook, zijn er binnen Maatwerk Autisme mogelijkheden. 

Dagritme & structuur

Aangezien een dagritme belangrijk is om structuur te handhaven, is er op vaste momenten een aanbod van activiteiten binnen Maatwerk Autisme.
Voor mensen met autisme die zelfstandig of in een wooninitiatief wonen, kunnen activiteiten georganiseerd
worden, die een aanvulling vormen op de dagelijkse bezigheden.
Werktijden:
De werktijden worden binnen Maatwerk Autisme vastgesteld in overleg met de mediënt.
Maatwerk Autisme is van maandag t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16 uur, behalve op feestdagen.
Bekostiging:
Mediënten kunnen in groepsverband of individueel in overleg gebruik maken van de begeleiding binnen
Maatwerk Autisme.  Dit wordt uit het PGB van de mediënt bekostigd.
Onderwijs - Dagritme - Structuur
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme.
Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl