Onderwijs - Dagritme & structuur

Onderwijs & structuur
Cursussen & onderwijs
Binnen Maatwerk Autisme zijn mogelijkheden om een cursus of opleiding te volgen, die aansluit bij het interessegebied en het niveau van de mediënt. Begeleiders kunnen hulp bieden bij leermethodes en het aanbrengen van structuur  in de leerstof. De kosten van een aan te schaffen cursus mogen echter niet op het pgb worden verhaald.
Voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben is het veelal mogelijk om met het onderwijssamenwerkingsverband  te overleggen over de mogelijkheden van bekostiging. 

Dagritme & structuur
Aangezien een dagritme belangrijk is om structuur te handhaven, is er op vaste momenten een aanbod van activiteiten binnen Maatwerk Autisme.

Werktijden:
De werktijden worden binnen Maatwerk Autisme vastgesteld in overleg met de mediënt.
Maatwerk Autisme is van maandag t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16 uur, behalve op feestdagen.

Bekostiging:
Om bij Maatwerk Autisme zorg te kunnen in kopen is een pgb nodig. De aanstaande mediënt moet zich daarvoor melden bij het wijkteam van zijn/haar gemeente.
Deze doelgroep is meestal niet in staat (lang) in groepsverband te functioneren. Daarom is ook altijd individuele begeleiding noodzakelijk. Voor de ene persoon kan het nodig zijn de hele dag 1 op 1 begeleiding te hebben, voor een ander is een half uur per dagdeel genoeg. Het is dan ook altijd nodig om een indicatie volledig passend bij de behoefte van de mediënt aan te vragen. De indicatie zal in elk geval een grote component individuele begeleiding nodig hebben en soms nog aangevuld met groesbegeleiding. In overleg wordt dan een plek volledig op ‘maat’ geboden binnen Maatwerk Autisme. 
Onderwijs - Dagritme - Structuur
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme.
Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl