Doelgroep & mogelijkheden

Doelgroep
mogelijkheden 
dagbesteding
Mensen met autisme en een normaal of hoog IQ met een hulpvraag of mensen met vergelijkbare problematiek die in een dergelijke setting voldoende tot hun recht kunnen komen. Deze worden bij Maatwerk Autisme mediënten genoemd.
De doelgroep is onder te verdelen in drie groepen:

De mediënten zijn bewoners van Woondroominitiatieven in de regio en cliënten van behandelcentra als, Lucertis, SARR, onderwijssamenwerkingsverbanden of ouders die op zoek zijn voor hun kinderen naar een plek als Maatwerk. Individuele aanmeldingen die binnen onze doelgroep vallen maar niet de een diagnose binnen het autistisch spectrum hebben, zijn echter ook van harte welkom.
In een (aantal) gesprek(ken) zullen we proberen zicht te krijgen op de behoeften
en mogelijkheden, om vervolgens te beslissen of Maatwerk Autisme hierbij
op zinvolle wijze kan aansluiten.

Doelgroep

Medewerkers & mediënten

Omdat het woord cliënt door veel mensen geassocieerd wordt met werken of wonen in een instelling, spreken we bij Maatwerk Autisme over "mediënten". 
Dit is een samenvoeging van de woorden "cliënt" en "medewerker".
Mediënten zijn binnen Maatwerk Autisme personen met autisme en een normaal tot hoog IQ.Medewerkers zijn begeleiders die samen met de mediënten werken binnen Maatwerk Autisme.
Maatwerk Autisme biedt op diverse gebieden ondersteuning aan mensen met autisme die een begeleidingsbehoefte hebben, en aan mensen uit vergelijkbare doelgroepen. Te denken valt aan:
Mogelijkheden
Mensen met autisme die zich aanmelden bij Maatwerk Autisme zitten vaak al enige tijd thuis. Soms hebben ze negatieve ervaringen opgedaan in school- en/of werksituaties, waardoor in het ergste geval sprake kan zijn van een sociaal isolement en/of depressieve gevoelens. Aangeleerde vaardigheden gaan dikwijls verloren bij ontbreken van een dagritme. Dagbesteding, in welke vorm dan ook, geeft de meeste mensen het gevoel dat ze zinvol bezig zijn en deelnemen aan de samenleving.
Dagbesteding
Lees hier verder
12-18 jaar: leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. Ingezet wordt op het voortzetten van de ontwikkeling in de brede zin van het woord.
18-23 jaar: Ingezet wordt op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van arbeidsvaardigheden, die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten
23+: Bij deze doelgroep wordt vooral ingezet op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al verworven  arbeidsvaardigheden.                 
activerende/dagbesteding
maatwerk Autisme als plek om werkervaring op te doen
maatwerk Autisme als werkplek
begeleiding bij schoolwerk en/of studie
begeleiding op een externe werkplek (job coaching)
woonbegeleiding aan zelfstandig wonenden met een begeleidingsbehoefte
begeleiding aan kinderen of jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer naar school. kunnen en een diagnose hebben binnen het Autistisch spectrum met een normaal tot hoog IQ

Doelgroep

Medewerkers & mediënten

Mogelijkheden

Lees hier verder

Dagbesteding

Nieuws Doelgroep - Mogelijkheden - Dagbesteding
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl
12-18 jaar: leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. Ingezet wordt op het voortzetten van de ontwikkeling in de brede zin van het woord.
18-23 jaar: Ingezet wordt op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van arbeidsvaardigheden, die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten
23+: Bij deze doelgroep wordt vooral ingezet op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al verworven  arbeidsvaardigheden.                 
activerende/dagbesteding
maatwerk Autisme als plek om werkervaring op te doen
maatwerk Autisme als werkplek
begeleiding bij schoolwerk en/of studie
begeleiding op een externe werkplek (job coaching)
woonbegeleiding aan zelfstandig wonenden met een begeleidingsbehoefte
begeleiding aan kinderen of jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer naar school. kunnen en een diagnose hebben binnen het Autistisch spectrum met een normaal tot hoog IQ
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl