Doelgroep & mogelijkheden

Doelgroep
mogelijkheden 
dagbesteding
Mensen met autisme die zich
aanmelden bij Maatwerk Autisme
zitten vaak al enige tijd thuis. Soms
hebben ze negatieve ervaringen
opgedaan in school- en/of
werksituaties, waardoor in het ergste
geval sprake kan zijn van een sociaal
isolement. Aangeleerde vaardigheden
gaan dikwijls verloren bij ontbreken
van een dagritme. Dagbesteding, in
welke vorm dan ook, geeft de meeste
mensen het gevoel dat ze zinvol bezig
zijn en deelnemen aan de
samenleving.
De mediënten zijn vooral bewoners
van Woondroominitiatieven in de regio
en cliënten van
MEE en SARR. Individuele
aanmeldingen die binnen onze
doelgroep vallen, zijn echter
ook van harte welkom.
In een (aantal) gesprek(ken) zullen we
proberen zicht te krijgen op de
behoeften
en mogelijkheden, om vervolgens te
beslissen of Maatwerk Autisme hierbij
op zinvolle wijze kan aansluiten.
Mensen met autisme en een normaal of hoog IQ met een hulpvraag of mensen met vergelijkbare problematiek die in een
dergelijke setting voldoende tot hun recht kunnen komen. Deze worden bij Maatwerk Autisme mediënten genoemd.
De doelgroep is onder te verdelen in drie groepen:
De mediënten zijn vooral bewoners van Woondroominitiatieven in de regio en cliënten van MEE en SARR. Individuele
aanmeldingen die binnen onze doelgroep vallen, zijn echter ook van harte welkom.
In een (aantal) gesprek(ken) zullen we proberen zicht te krijgen op de behoeften
en mogelijkheden, om vervolgens te beslissen of Maatwerk Autisme hierbij
op zinvolle wijze kan aansluiten.

Doelgroep

Medewerkers & mediënten

Omdat het woord cliënt door veel mensen geassocieerd wordt met werken of wonen in een instelling, spreken we bij
Maatwerk Autisme over "mediënten". 
Dit is een samenvoeging van
de woorden "cliënt" en "medewerker".
Mediënten zijn binnen Maatwerk Autisme personen met autisme en een normaal tot hoog IQ.Medewerkers zijn
begeleiders die samen met de mediënten werken binnen Maatwerk Autisme.
Maatwerk Autisme biedt op diverse gebieden ondersteuning aan mensen met autisme die een begeleidingsbehoefte
hebben, en aan mensen uit vergelijkbare doelgroepen. Te denken valt aan:
Mogelijkheden
Mensen met autisme die zich aanmelden bij Maatwerk Autisme zitten vaak al enige tijd thuis. Soms hebben ze negatieve
ervaringen opgedaan in school- en/of werksituaties, waardoor in het ergste geval sprake kan zijn van een sociaal
isolement. Aangeleerde vaardigheden gaan dikwijls verloren bij ontbreken van een dagritme. Dagbesteding, in welke
vorm dan ook, geeft de meeste mensen het gevoel dat ze zinvol bezig zijn en deelnemen aan de samenleving.
Dagbesteding
Lees hier verder
12-18 jaar: leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. Ingezet wordt op het voortzetten van de
ontwikkeling in de brede zin van het woord.
18-23 jaar: Ingezet wordt op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van
arbeidsvaardigheden, die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten
23+: Bij deze doelgroep wordt vooral ingezet op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al
verworven  arbeidsvaardigheden.                 
recreatie/dagbesteding
Maatwerk Autisme als plek om werkervaring op te doen
Maatwerk Autisme als werkplek
begeleiding bij schoolwerk en/of studie
begeleiding op een externe werkplek (job coaching)
woonbegeleiding aan zelfstandig wonenden met een begeleidingsbehoefte
begeleiding aan kinderen of jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer naar school. kunnen en een diagnose hebben binnen het Autistisch spectrum met een normaal tot hoog IQ
recreatie/dagbesteding
maatwerk autisme als plek om werkervaring op te doen
maatwerk autisme als werkplek
begeleiding bij schoolwerk en/of studie
begeleiding op een externe werkplek (job coaching)
woonbegeleiding aan zelfstandig wonenden met een begeleidingsbehoefte
begeleiding aan kinderen of jongeren die
om wat voor reden dan ook niet
meer naar school. kunnen en een diagnose hebben binnen het Autistisch spectrum met een normaal tot hoog IQ
Mensen met autisme en een normaal
of hoog IQ met een hulpvraag of
mensen met vergelijkbare
problematiek die in een dergelijke
setting voldoende tot hun recht kunnen
komen. Deze worden bij Maatwerk
Autisme mediënten genoemd.
De doelgroep is onder te verdelen in
drie groepen:
12-18 jaar: leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. Ingezet wordt op het voortzetten van de ontwikkeling in de brede zin van het woord.
18-23 jaar: Ingezet wordt op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van arbeidsvaardigheden, die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten
23+: Bij deze doelgroep wordt vooral ingezet op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al verworven  arbeidsvaardigheden.                  

Doelgroep

Omdat het woord cliënt door veel
mensen geassocieerd wordt met
werken of wonen in een instelling,
spreken we bij Maatwerk Autisme over
"mediënten". 
Dit is een samenvoeging van
de woorden "cliënt" en "medewerker".
Mediënten zijn binnen Maatwerk
Autisme personen met autisme en een
normaal tot hoog IQ.Medewerkers zijn
begeleiders die samen met de
mediënten werken binnen Maatwerk
Autisme.

Medewerkers & mediënten

Mogelijkheden

Maatwerk Autisme biedt op diverse
gebieden ondersteuning aan mensen
met autisme die een
begeleidingsbehoefte hebben, en aan
mensen uit vergelijkbare doelgroepen.
Te denken valt aan:
Lees hier verder

Dagbesteding


Nieuws
Doelgroep - Mogelijkheden - Dagbesteding
Copyright © 2017, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.