Doelgroep

Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
Mensen met autisme en een normaal of hoog IQ met een hulpvraag of mensen met vergelijkbare problematiek die in een dergelijke setting voldoende tot hun recht kunnen komen. Deze worden bij Maatwerk Autisme mediënten genoemd.
De doelgroep is onder te verdelen in drie groepen:

12-18 jaar: leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. Ingezet wordt op het voortzetten van de ontwikkeling in de brede zin van het woord.
18-23 jaar: Ingezet wordt op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van arbeidsvaardigheden, die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten.
23+: Bij deze doelgroep wordt vooral ingezet op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al verworven arbeidsvaardigheden.                   
De mediënten zijn vooral bewoners van Woondroominitiatieven in de regio en cliënten van MEE en SARR. Individuele aanmeldingen die binnen onze doelgroep vallen, zijn echter ook van harte welkom.
In een (aantal) gesprek(ken) zullen we proberen zicht te krijgen op de behoeften en mogelijkheden,
om vervolgens te beslissen of Maatwerk Autisme hierbij op zinvolle wijze kan aansluiten.

Maatwerk Autisme op: