Doelstelling

Doelstellingen Maatwerk Autisme
Maatwerk Autisme heeft als doel de mens met autisme de coaching en begeleiding te bieden op alle leefgebieden indien gewenst en in die mate die in die fase van het leven nodig is.
Naast de begeleiding bij wonen, studeren en/of werken bieden we gestructureerde, zo zinvol en nuttig mogelijke dagbesteding voor mensen met autisme en een normaal IQ. Het wordt niet uitgesloten dat de daarvoor gecreëerde voorzieningen ook toegankelijk zijn voor andere mensen die een behoefte hebben aan een dergelijke dagbesteding.
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl