Historie

Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 1 % van de mensheid een stoornis heeft binnen het
autistisch spectrum. Velen daarvan zijn gewoon begaafd, hebben een gemiddelde tot hoog IQ. Deze
mensen kunnen ondanks hun intelligentie toch niet meekomen in de maatschappij. Zij hebben
ondersteuning nodig bij leren, wonen, maar ook bij het werken of bij de dagbesteding. Deze
ondersteuning dient aan te sluiten bij de specifieke behoeften van een persoon met autisme. Daar is
specialistische kennis voor nodig.

Woondroomzorg biedt al sinds 2007 ouders van volwassen kinderen met autisme de mogelijkheid om
kleinschalige wooninitiatieven op te zetten, waarbij de specifieke ondersteuning bij het wonen wordt
gewaarborgd. In de regio Maassluis, Schipluiden en Schiedam zijn deze initiatieven reeds ontstaan en er
volgen er nog meer in de toekomst. Bij de bewoners van deze initiatieven is er altijd de behoefte aan
een gestructureerde besteding van de dag. Daarvoor is werk of dagbesteding van groot belang en niet
alleen voor het dagritme maar vooral ook voor een gevoel van eigenwaarde. Het hebben van “passende
arbeid” is voor ieder mens - met of zonder handicap - een van de belangrijke voorwaarden voor een
gevuld en gelukkig leven.
Dit project, begonnen onder de naam Dagdromen per 1 januari 2016 Maatwerk Autisme, richtte zich in
de eerste plaats op mensen met autisme en een normale intelligentie omdat het voor hen soms extra
moeilijk is een passende werkplek te vinden, waar sprake is van voldoende voorzieningen op het gebied
van arbeidsomstandigheden en begeleiding op de werkplek. Van hen wordt maar al te vaak verwacht dat
zij zich aanpassen aan de werkomgeving terwijl dit juist voor mensen met autisme een groot probleem
is. Vaak hebben deze mensen veel mogelijkheden/talenten, maar wordt er binnen de reguliere
arbeidsmarkt te weinig rekening gehouden met de beperkingen van mensen met autisme. Daarvoor is
kennis nodig en persoonlijke begeleiding.

Maatwerk Autisme, een stichting zonder winstoogmerk, wil voorzien in dit tekort aan specialistische
begeleiding voor mensen met autisme bij de invulling van werk/dagbesteding. Het blijft voor alle
begaafde mensen met autisme een noodzaak om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Een vaak
gehoorde uitspraak als: “Ik wil graag een zinvolle bijdrage leveren aan deze maatschappij” geeft aan
hoe groot de behoefte hieraan is.

Het doel van Maatwerk Autisme is dan ook een voorziening te zijn waar voor deze specifieke groep een
passende omgeving wordt gecreëerd, waarbinnen de deelnemers optimaal kunnen functioneren en waar
voldoende ruimte en gelegenheid is om hun talenten verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de
werksituatie.
In de loop van de tijd bleek er ook specialistische begeleiding noodzakelijk te zijn op het gebied van
zelfstandig wonen en ook voor schooluitvallers ook wel thuiszitters genoemd.

Doordat de zorgvraag breder is geworden en de naam Dagdromen werd gelinkt aan dagbesteding,
hebben we gekozen voor een andere naam per 1 januari 2016 die alles omvat waar wij voor staan:
Maatwerk Autisme. 
Maatwerk Autisme heeft haar deuren 1 mei van 2012 geopend en is tegenwoordig gehuisvest op de
eerste etage van het schoolgebouw van de Kardinaal Alfrink in Maassluis.Maatwerk Autisme op:
Mensen met autisme educatieve dagbesteding