Historie
Maatwerk Autisme
Historie
Maatwerk Autisme

Historie Maatwerk Autisme

Uit wetenschappelijk onderzoek is
gebleken dat 1 % van de mensheid een
stoornis heeft binnen het autistisch
spectrum. Velen daarvan zijn gewoon
begaafd, hebben een gemiddelde tot hoog
IQ. Deze mensen kunnen ondanks hun
intelligentie toch niet meekomen in de
maatschappij. Zij hebben ondersteuning
nodig bij leren, wonen, maar ook bij het
werken of bij de dagbesteding. Deze
ondersteuning dient aan te sluiten bij de
specifieke behoeften van een persoon met
autisme. Daar is specialistische kennis
voor nodig.

Woondroomzorg biedt al sinds 2007
ouders van volwassen kinderen met
autisme de mogelijkheid om kleinschalige
wooninitiatieven op te zetten, waarbij de
specifieke ondersteuning bij het wonen
wordt gewaarborgd. In de regio Maassluis,
Schipluiden en Schiedam zijn deze
initiatieven reeds ontstaan en er volgen er
nog meer in de toekomst. Bij de bewoners
van deze initiatieven is er altijd de behoefte
aan een gestructureerde besteding van de
dag. Daarvoor is werk of dagbesteding
van groot belang en niet alleen voor het
dagritme maar vooral ook voor een gevoel
van eigenwaarde. Het hebben van
“passende arbeid” is voor ieder mens -
met of zonder handicap - een van de
belangrijke voorwaarden voor een gevuld
en gelukkig leven.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 1 % van de mensheid een stoornis heeft binnen het autistisch spectrum.
Velen daarvan zijn gewoon begaafd, hebben een gemiddelde tot hoog IQ. Deze mensen kunnen ondanks hun
intelligentie toch niet meekomen in de maatschappij. Zij hebben ondersteuning nodig bij leren, wonen, maar ook bij het
werken of bij de dagbesteding. Deze ondersteuning dient aan te sluiten bij de specifieke behoeften van een persoon met
autisme. Daar is specialistische kennis voor nodig.

Woondroomzorg biedt al sinds 2007 ouders van volwassen kinderen met autisme de mogelijkheid om kleinschalige
wooninitiatieven op te zetten, waarbij de specifieke ondersteuning bij het wonen wordt gewaarborgd. In de regio
Maassluis, Schipluiden en Schiedam zijn deze initiatieven reeds ontstaan en er volgen er nog meer in de toekomst. Bij
de bewoners van deze initiatieven is er altijd de behoefte aan een gestructureerde besteding van de dag. Daarvoor is
werk of dagbesteding van groot belang en niet alleen voor het dagritme maar vooral ook voor een gevoel van
eigenwaarde. Het hebben van “passende arbeid” is voor ieder mens - met of zonder handicap - een van de belangrijke
voorwaarden voor een gevuld en gelukkig leven.

Dit project, begonnen onder de naam Dagdromen per 1 januari 2016 Maatwerk Autisme, richtte zich in de eerste plaats
op mensen met autisme en een normale intelligentie omdat het voor hen soms extra moeilijk is een passende werkplek
te vinden, waar sprake is van voldoende voorzieningen op het gebied van arbeidsomstandigheden en begeleiding op de
werkplek. Van hen wordt maar al te vaak verwacht dat zij zich aanpassen aan de werkomgeving terwijl dit juist voor
mensen met autisme een groot probleem is. Vaak hebben deze mensen veel mogelijkheden/talenten, maar wordt er
binnen de reguliere arbeidsmarkt te weinig rekening gehouden met de beperkingen van mensen met autisme. Daarvoor
is kennis nodig en persoonlijke begeleiding.

Maatwerk Autisme, een stichting zonder winstoogmerk, wil voorzien in dit tekort aan specialistische begeleiding voor
mensen met autisme bij de invulling van werk/dagbesteding. Het blijft voor alle begaafde mensen met autisme een
noodzaak om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Een vaak gehoorde uitspraak als: “Ik wil graag een zinvolle
bijdrage leveren aan deze maatschappij” geeft aan hoe groot de behoefte hieraan is.

Het doel van Maatwerk Autisme is dan ook een voorziening te zijn waar voor deze specifieke groep een passende
omgeving wordt gecreëerd, waarbinnen de deelnemers optimaal kunnen functioneren en waar voldoende ruimte en
gelegenheid is om hun talenten verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de werksituatie.
In de loop van de tijd bleek er ook specialistische begeleiding noodzakelijk te zijn op het gebied van zelfstandig wonen
en ook voor schooluitvallers ook wel thuiszitters genoemd.

Doordat de zorgvraag breder is geworden en de naam Dagdromen werd gelinkt aan dagbesteding, hebben we gekozen
voor een andere naam per 1 januari 2016 die alles omvat waar wij voor staan: Maatwerk Autisme. 
Maatwerk Autisme heeft haar deuren 1 mei van 2012 geopend en is tegenwoordig gehuisvest op de eerste etage van
het schoolgebouw van de Kardinaal Alfrink in Maassluis.

Het bestuur bestaat momenteel uit 2 personen.
Hilly Rhebergen.
André Rhebergen.
stichting dagdromen
Historie-Hoe is maatwerk autisme ontstaan

Historie

stichting dagdromen
Historie-Hoe is maatwerk autisme ontstaan
Dit project, begonnen onder de naam
Dagdromen per 1 januari 2016 Maatwerk
Autisme, richtte zich in de eerste plaats op
mensen met autisme en een normale
intelligentie omdat het voor hen soms extra
moeilijk is een passende werkplek te
vinden, waar sprake is van voldoende
voorzieningen op het gebied van
arbeidsomstandigheden en begeleiding
op de werkplek. Van hen wordt maar al te
vaak verwacht dat zij zich aanpassen aan
de werkomgeving terwijl dit juist voor
mensen met autisme een groot probleem
is. Vaak hebben deze mensen veel
mogelijkheden/talenten, maar wordt er
binnen de reguliere arbeidsmarkt te weinig
rekening gehouden met de beperkingen
van mensen met autisme. Daarvoor is
kennis nodig en persoonlijke begeleiding.

Maatwerk Autisme, een stichting zonder
winstoogmerk, wil voorzien in dit tekort aan
specialistische begeleiding voor mensen
met autisme bij de invulling van
werk/dagbesteding. Het blijft voor alle
begaafde mensen met autisme een
noodzaak om mee te kunnen doen in deze
maatschappij. Een vaak gehoorde
uitspraak als: “Ik wil graag een zinvolle
bijdrage leveren aan deze maatschappij”
geeft aan hoe groot de behoefte hieraan
is.

Het doel van Maatwerk Autisme is dan ook
een voorziening te zijn waar voor deze
specifieke groep een passende omgeving
wordt gecreëerd, waarbinnen de
deelnemers optimaal kunnen functioneren
en waar voldoende ruimte en gelegenheid
is om hun talenten verder te ontwikkelen en
ervaring op te doen in de werksituatie.
In de loop van de tijd bleek er ook
specialistische begeleiding noodzakelijk te
zijn op het gebied van zelfstandig wonen
en ook voor schooluitvallers ook wel
thuiszitters genoemd.

Doordat de zorgvraag breder is geworden
en de naam Dagdromen werd gelinkt aan
dagbesteding, hebben we gekozen voor
een andere naam per 1 januari 2016 die
alles omvat waar wij voor staan: Maatwerk
Autisme. 
Maatwerk Autisme heeft haar deuren 1 mei
van 2012 geopend en is tegenwoordig
gehuisvest op de eerste etage van het
schoolgebouw van de Kardinaal Alfrink in
Maassluis.

Het bestuur bestaat
momenteel uit 2 personen.
Hilly Rhebergen.
André Rhebergen.

Copyright © 2017, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.