Historie
Maatwerk Autisme
Historie

Historie Maatwerk Autisme

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 1 % van de mensheid een stoornis heeft binnen het autistisch spectrum. Velen daarvan zijn gewoon begaafd, hebben een gemiddelde tot hoog IQ. Deze mensen kunnen ondanks hun intelligentie toch niet meekomen in de maatschappij. Zij hebben ondersteuning nodig bij leren, wonen, maar ook bij het werken of bij de dagbesteding. Deze ondersteuning dient aan te sluiten bij de specifieke behoeften van een persoon met autisme. Daar is specialistische kennis voor nodig.

Woondroomzorg biedt al sinds 2007 ouders van volwassen kinderen met autisme de mogelijkheid om kleinschalige wooninitiatieven op te zetten, waarbij de specifieke ondersteuning bij het wonen wordt gewaarborgd. In de regio Maassluis, Schipluiden en Schiedam zijn deze initiatieven reeds ontstaan en er volgen er nog meer in de toekomst. Bij de bewoners van deze initiatieven is er altijd de behoefte aan een gestructureerde besteding van de dag. Daarvoor is werk of dagbesteding van groot belang en niet alleen voor het dagritme maar vooral ook voor een gevoel van eigenwaarde. Het hebben van “passende arbeid” is voor ieder mens - met of zonder handicap - een van de belangrijke voorwaarden voor een gevuld en gelukkig leven.

Dit project, begonnen onder de naam Dagdromen en werd per 1 januari 2016 Maatwerk Autisme, is in 2018 een zelfstandige stichting met 12 medewerkers en 30 mediënten. Zij richtte zich in de eerste plaats op mensen met autisme en een normale intelligentie omdat het voor hen soms extra moeilijk is een passende school of werkplek te vinden, waar sprake is van voldoende voorzieningen op het gebied van leer- of arbeidsomstandigheden en begeleiding op de school of werkplek. Van hen wordt maar al te vaak verwacht dat zij zich aanpassen aan de school- of werkomgeving terwijl dit juist voor mensen met autisme een groot probleem is. Vaak hebben deze mensen veel mogelijkheden/talenten, maar wordt er binnen de reguliere arbeidsmarkt te weinig rekening gehouden met de beperkingen van mensen met autisme. Daarvoor is kennis nodig en persoonlijke begeleiding.

Maatwerk Autisme, een stichting zonder winstoogmerk, wil voorzien in dit tekort aan specialistische begeleiding voor mensen met autisme bij de invulling van werk/dagbesteding. Het blijft voor alle begaafde mensen met autisme een noodzaak om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Een vaak gehoorde uitspraak als: “Ik wil graag een zinvolle bijdrage leveren aan deze maatschappij” geeft aan hoe groot de behoefte hieraan is.

Het doel van Maatwerk Autisme is dan ook een voorziening te zijn waar voor deze specifieke groep een passende omgeving wordt gecreëerd, waarbinnen de deelnemers optimaal kunnen functioneren en waar voldoende ruimte en gelegenheid is om hun talenten verder te ontwikkelen en ervaring op te doen in de werksituatie.
In de loop van de tijd bleek er ook specialistische begeleiding noodzakelijk te zijn op het gebied van zelfstandig wonen en ook voor schooluitvallers ook wel thuiszitters genoemd. De groep jongeren zonder schoolgang groeit.

Doordat de zorgvraag breder is geworden en de naam Dagdromen werd gelinkt aan dagbesteding, hebben we gekozen voor een andere naam per 1 januari 2016 die alles omvat waar wij voor staan: Maatwerk Autisme
Maatwerk Autisme heeft haar deuren 1 mei van 2012 geopend en is tegenwoordig gehuisvest op de eerste etage van het schoolgebouw van de Kardinaal Alfrink in Maassluis.

stichting dagdromen
Historie-Hoe is maatwerk autisme ontstaan
Historie
stichting dagdromen
Historie-Hoe is maatwerk autisme ontstaan
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl
Copyright © 2018, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.info@maatwerkautisme.nl