Overeenkomst & vergoedingen

Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
Voor elke opdracht die we aannemen stellen we een samenwerkingsovereenkomst op. Hierin staan voor beide partijen de voorwaarden en de opdracht benoemd. Maatwerk Autisme brengt de gemaakte kosten in rekening, bijvoorbeeld voor kopiëren of boekjes binden.

Maatwerk Autisme is een stichting zonder winstoogmerk. Echter hebben we soms wel nieuwe materialen nodig (pc's, printer, boekbindmachine, software, gereedschap), daarvoor vragen we dan een donatie waarvan we de hoogte na overleg met de opdrachtgever vaststellen.

Maatwerk Autisme op:
Mensen met autisme educatieve dagbesteding