Werkervaring

Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
 
Dagbesteding binnen Maatwerk Autisme is bedoeld om als mediënt werkervaring op te doen. Arbeidsvaardigheden waarover een mediënt al beschikt worden onderhouden en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. 
Veel (jong) volwassenen met autisme hebben wel talenten en mogelijkheden, maar deze zijn binnen een regulier bedrijf vaak moeilijk inzetbaar. Het komt niet zelden voor, dat binnen een bedrijf eisen worden gesteld waar iemand met autisme niet aan kan voldoen. Daarnaast is er op de werkvloer doorgaans weinig kennis over autisme aanwezig. Daarom zet Maatwerk Autisme in op het vinden van werk op maat, uitgaande van iemands mogelijkheden. Op een veilige en rustige werkplek binnen Maatwerk Autisme kunnen opdrachten worden uitgevoerd in het tempo dat past bij de mediënt.


Maatwerk Autisme werkt samen met een basisschool. In deze samenwerking zijn arbeidsmogelijkheden ontstaan, die aansluiten bij de mogelijkheden van sommige van onze mediënten. (Nakijkwerk, onderhoudsklussen, etc).

Binnen Maatwerk Autisme is het streven om voor alle mediënten werkzaamheden op maat te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: programeerwerk op de pc, het bouwen van websites, of administratief werk. We zoeken bij de mogelijkheden van de mediënten verenigingen of bedrijven die voor opdrachten kunnen zorgen. Daarbij houden we in de gaten, dat er zonder tijdsdruk gewerkt kan worden.

Ook op creatief gebied zijn er binnen Maatwerk Autisme mogelijkheden, die in overleg vorm gegeven kunnen worden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om buiten Maatwerk Autisme naar een ervaringsplaats te zoeken  en begeleid te worden door een begeleider van Maatwerk Autisme.

Maatwerk Autisme op: