Werkervaring  ambulante begeleiding

Werkervaring ambulante begeleiding

Doelgroep - Mogelijkheden - Dagbesteding

Werkervaring

Dagbesteding binnen Maatwerk
Autisme is bedoeld om als mediënt
werkervaring op te doen.
Arbeidsvaardigheden waarover
een mediënt al beschikt worden
onderhouden en nieuwe
vaardigheden worden aangeleerd. 
Veel (jong) volwassenen met
autisme hebben wel talenten en
mogelijkheden, maar deze zijn
binnen een regulier bedrijf vaak
moeilijk inzetbaar. Het komt niet
zelden voor, dat binnen een bedrijf
eisen worden gesteld waar iemand
met autisme niet aan kan voldoen.
Daarnaast is er op de werkvloer
doorgaans weinig kennis over
autisme aanwezig. Daarom zet
Maatwerk Autisme in op het vinden
van werk op maat, uitgaande van
iemands mogelijkheden. Op een
veilige en rustige werkplek binnen
Maatwerk Autisme kunnen
opdrachten worden uitgevoerd in
het tempo dat past bij de mediënt.

Maatwerk Autisme werkt samen
met een basisschool. In deze
samenwerking zijn
arbeidsmogelijkheden ontstaan, die
aansluiten bij de mogelijkheden van
sommige van onze mediënten.
(Nakijkwerk, onderhoudsklussen,
etc).

Binnen Maatwerk Autisme is het
streven om voor alle mediënten
werkzaamheden op maat te vinden.
Voorbeelden hiervan zijn:
programeerwerk op de pc, het
bouwen van websites, of
administratief werk. We zoeken bij
de mogelijkheden van de
mediënten verenigingen of
bedrijven die voor opdrachten
kunnen zorgen. Daarbij houden we
in de gaten, dat er zonder tijdsdruk
gewerkt kan worden.

Ook op creatief gebied zijn er
binnen Maatwerk Autisme
mogelijkheden, die in overleg vorm
gegeven kunnen worden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid
om buiten Maatwerk Autisme naar
een ervaringsplaats te zoeken  en
begeleid te worden door een
begeleider van Maatwerk Autisme.

Ambulante begeleiding

Indien een mediënt buiten
Maatwerk Autisme (betaald of
onbetaald) werk kan krijgen, dan
kan begeleiding op de werkplek
door een medewerker van
Maatwerk Autisme geboden
worden.
Met de werkgever en mediënt wordt
in zo'n geval afgesproken hoe vaak
deze begeleiding nodig en
wenselijk is. Dit kan langdurig,
aangezien autisme blijvend is.

Verder biedt Maatwerk Autisme
ambulante woonbegeleiding aan
mensen met autisme die in staat
zijn zelfstandig te wonen zonder
woongroep. In overleg met de
mediënt kan begeleiding geboden
worden op alle levensgebieden.

Werkervaring

Dagbesteding binnen Maatwerk Autisme is bedoeld om als mediënt werkervaring op te doen. Arbeidsvaardigheden
waarover een mediënt al beschikt worden onderhouden en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. 
Veel (jong) volwassenen met autisme hebben wel talenten en mogelijkheden, maar deze zijn binnen een regulier bedrijf
vaak moeilijk inzetbaar. Het komt niet zelden voor, dat binnen een bedrijf eisen worden gesteld waar iemand met autisme
niet aan kan voldoen. Daarnaast is er op de werkvloer doorgaans weinig kennis over autisme aanwezig. Daarom zet
Maatwerk Autisme in op het vinden
van werk op maat, uitgaande van iemands mogelijkheden. Op een veilige en rustige werkplek binnen Maatwerk Autisme
kunnen opdrachten worden uitgevoerd in het tempo dat past bij de mediënt.

Maatwerk Autisme werkt samen met een basisschool. In deze samenwerking zijn arbeidsmogelijkheden ontstaan, die
aansluiten bij de mogelijkheden van sommige van onze mediënten. (Nakijkwerk, onderhoudsklussen, etc).

Binnen Maatwerk Autisme is het streven om voor alle mediënten werkzaamheden op maat te vinden. Voorbeelden
hiervan zijn: programeerwerk op de pc, het bouwen van websites, of administratief werk. We zoeken bij de
mogelijkheden van de mediënten verenigingen of bedrijven die voor opdrachten kunnen zorgen. Daarbij houden we in de
gaten, dat er zonder tijdsdruk gewerkt kan worden.

Ook op creatief gebied zijn er binnen Maatwerk Autisme mogelijkheden, die in overleg vorm gegeven kunnen worden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om buiten Maatwerk Autisme naar een ervaringsplaats te zoeken  en begeleid te
worden door een begeleider van Maatwerk Autisme.

Ambulante begeleiding

Indien een mediënt buiten Maatwerk Autisme (betaald of onbetaald) werk kan krijgen, dan kan begeleiding op de
werkplek door een medewerker van Maatwerk Autisme geboden worden.
Met de werkgever en mediënt wordt in zo'n geval afgesproken hoe vaak deze begeleiding nodig en wenselijk is. Dit kan
langdurig, aangezien autisme blijvend is.

Verder biedt Maatwerk Autisme ambulante woonbegeleiding aan mensen met autisme die in staat zijn zelfstandig te
wonen zonder woongroep. In overleg met de mediënt kan begeleiding geboden worden  op alle levensgebieden.

Werkervaring

Dagbesteding binnen Maatwerk
Autisme is bedoeld om als mediënt
werkervaring op te doen.
Arbeidsvaardigheden waarover
een mediënt al beschikt worden
onderhouden en nieuwe
vaardigheden worden aangeleerd. 
Veel (jong) volwassenen met
autisme hebben wel talenten en
mogelijkheden, maar deze zijn
binnen een regulier bedrijf vaak
moeilijk inzetbaar. Het komt niet
zelden voor, dat binnen een bedrijf
eisen worden gesteld waar iemand
met autisme niet aan kan voldoen.
Daarnaast is er op de werkvloer
doorgaans weinig kennis over
autisme aanwezig. Daarom zet
Maatwerk Autisme in op het vinden
van werk op maat, uitgaande van
iemands mogelijkheden. Op een
veilige en rustige werkplek binnen
Maatwerk Autisme kunnen
opdrachten worden uitgevoerd in
het tempo dat past bij de mediënt.

Maatwerk Autisme werkt samen
met een basisschool. In deze
samenwerking zijn
arbeidsmogelijkheden ontstaan, die
aansluiten bij de mogelijkheden van
sommige van onze mediënten.
(Nakijkwerk, onderhoudsklussen,
etc).

Binnen Maatwerk Autisme is het
streven om voor alle mediënten
werkzaamheden op maat te vinden.
Voorbeelden hiervan zijn:
programeerwerk op de pc, het
bouwen van websites, of
administratief werk. We zoeken bij
de mogelijkheden van de
mediënten verenigingen of
bedrijven die voor opdrachten
kunnen zorgen. Daarbij houden we
in de gaten, dat er zonder tijdsdruk
gewerkt kan worden.

Ook op creatief gebied zijn er
binnen Maatwerk Autisme
mogelijkheden, die in overleg vorm
gegeven kunnen worden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid
om buiten Maatwerk Autisme naar
een ervaringsplaats te zoeken  en
begeleid te worden door een
begeleider van Maatwerk Autisme.

Ambulante begeleiding


Indien een mediënt buiten
Maatwerk Autisme (betaald of
onbetaald) werk kan krijgen, dan
kan begeleiding op de werkplek
door een medewerker van
Maatwerk Autisme geboden
worden.
Met de werkgever en mediënt wordt
in zo'n geval afgesproken hoe vaak
deze begeleiding nodig en
wenselijk is. Dit kan langdurig,
aangezien autisme blijvend is.

Verder biedt Maatwerk Autisme
ambulante woonbegeleiding aan
mensen met autisme die in staat
zijn zelfstandig te wonen zonder
woongroep. In overleg met de
mediënt kan begeleiding geboden
worden op alle levensgebieden.
Werkervaring Ambulante begeleiding
Copyright © 2017, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.