Dagritme & structuur

Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
Aangezien een dagritme belangrijk is om structuur te handhaven, is er op vaste momenten een aanbod van activiteiten binnen Maatwerk Autisme. Voor mensen met autisme die zelfstandig of in een wooninitiatief wonen, kunnen activiteiten georganiseerd worden, die een aanvulling vormen op de dagelijkse bezigheden.


Werktijden:
De werktijden worden binnen Maatwerk Autisme vastgesteld in overleg met de mediënt. Maatwerk Autisme is van maandag t/m vrijdag open tussen 8.45 en 16 uur, behalve op feestdagen.

Bekostiging:
Mediënten kunnen in groepsverband of individueel in overleg gebruik maken van de begeleiding binnen Maatwerk Autisme. Dit wordt uit het PGB van de mediënt bekostigd.


Maatwerk Autisme op: