Home

Maatwerk Autisme

Maatwerk in Dagbesteding
Het Logo van Maatwerk Autisme
verbeeldt een metafoor en wil de
persoon met autisme in de lucht
houden. Hij/zij moet zichtbaar blijven
in deze maatschappij en niet tussen
vier muren van zijn of haar eigen
woning blijven omdat er geen plaats
voor hen is of omdat men vermijdt uit
angst voor spanning of stress.
Bij maatwerk Autisme gaat het er
om dat de persoon met autisme de
juiste hoeveelheid belasting ervaart
om nog te kunnen functioneren.
(‘in de lucht blijven’).

Dit gaat over alle
leefgebieden heen:
Het spanningsniveau van de
persoon moet zo stabiel mogelijk en
zo laag mogelijk zijn. Als er rust is in
het hoofd is er weer ruimte om
verder te ontwikkelen.
arbeidsmatige dagbesteding
creatieve dagbesteding
educatieve dagbesteding
begeleiding bij cursussen
begeleiding aan schooluitvallers
ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen
begeleiding op de werkplek
voorlichting over autisme voor familie,
scholen en werkgevers
arbeidsmatige dagbesteding
creatieve dagbesteding
educatieve dagbesteding
begeleiding bij cursussen
begeleiding aan schooluitvallers
ambulante begeleiding
bij zelfstandig wonen
begeleiding op de werkplek
voorlichting over autisme voor
familie, scholen en werkgevers

Maatwerk Autisme
biedt aan mensen met autisme en
een normale tot hoge begaafdheid:

Maatwerk Autisme biedt aan mensen met autisme en een normale tot hoge begaafdheid:
Maatwerk Autisme biedt aan
mensen met autisme en een
normale tot hoge
begaafdheid:
Het Logo van Maatwerk Autisme verbeeldt een
metafoor en wil de persoon met autisme in de
lucht houden. Hij/zij moet zichtbaar blijven in deze
maatschappij en niet tussen vier muren van zijn
of haar eigen woning blijven omdat er geen plaats
voor hen is of omdat men vermijdt uit angst voor
spanning of stress.

Bij maatwerk Autisme gaat het er om dat de
persoon met autisme de juiste hoeveelheid
belasting ervaart om nog te kunnen functioneren.

(‘in de lucht blijven’).

Dit gaat over alle leefgebieden heen:
arbeidsmatige dagbesteding
creatieve dagbesteding
educatieve dagbesteding
begeleiding bij cursussen
begeleiding aan schooluitvallers
ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen
begeleiding op de werkplek
voorlichting over autisme voor familie,
scholen en werkgevers

Maatwerk In Autisme

Doelstellingen
Maatwerk Autisme

Maatwerk Autisme heeft als doel de mens met autisme de
coaching en begeleiding te bieden op alle leefgebieden
indien gewenst en in die mate die in die fase van het leven
nodig is.
Naast de begeleiding bij wonen en/of werken bieden we
gestructureerde, zo zinvol mogelijke dagbesteding voor
mensen met autisme en een normaal IQ zonder verstandelijke
beperking. Het wordt niet uitgesloten dat de daarvoor te
creëren voorzieningen ook toegankelijk zijn of worden voor
andere mensen die een behoefte hebben aan een dergelijke
dagbesteding.

Doelstellingen

Maatwerk Autisme


Maatwerk Autisme heeft als doel
de mens met autisme de coaching
en begeleiding te bieden op alle
leefgebieden indien gewenst en in
die mate die in die fase van het
leven nodig is.
Naast de begeleiding bij wonen
en/of werken bieden we
gestructureerde, zo zinvol
mogelijke dagbesteding voor
mensen met autisme en een
normaal IQ zonder verstandelijke
beperking. Het wordt niet
uitgesloten dat de daarvoor te
creëren voorzieningen ook
toegankelijk zijn of worden voor
andere mensen die een behoefte
hebben aan een dergelijke
dagbesteding.
sociale contacten
werk
opleiding
huishouden
administratie
financiën
persoonlijke verzorging
Het spanningsniveau van de
persoon moet zo stabiel mogelijk
en zo laag mogelijk zijn.
Als er rust is in het hoofd
is er weer ruimte om verder te
ontwikkelen.
Maatwerk in Dagbesteding

Meer informatie?
Download de brochure
van Maatwerk Autisme

sociale contacten
werk
opleiding
huishouden
administratie
financiën
persoonlijke verzorging

Copyright © 2017, Maatwerk Autisme Alle rechten voorbehouden.