Omdat het woord cliënt door onze mensen met autisme als
stigmatiserend wordt ervaren, alsof men in een instelling zit, is er een
andere naam gevonden. De mensen met autisme werken mee. De
woorden cliënt en medewerker hebben we samengesmolten tot een
nieuw woord; mediënt.

Medewerkers & mediënten


Copyright © 2016, Maatwerk Autisme. Alle rechten voorbehouden.
Omdat het woord cliënt door veel mensen geassocieerd wordt met werken of wonen
in een instelling, spreken we bij Maatwerk Autisme over "mediënten".  Dit is een
samenvoeging van de woorden "cliënt" en "medewerker".
Mediënten zijn binnen Maatwerk Autisme personen met autisme en een normaal tot
hoog IQ.Medewerkers zijn begeleiders die samen met de mediënten werken binnen
Maatwerk Autisme.

Maatwerk Autisme op: