Autisme

Autisme

Maatwerk Autisme

Maatwerk Autisme richt zich op de begeleiding van volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met autisme en een gemiddeld tot hoog IQ.

De doelgroep is onder te verdelen in drie leeftijdsgroepen:

 • 12-18 jaar: Dit betreft leerlingen die uitvallen in het onderwijs en thuis zitten. De focus ligt op het voortzetten van de ontwikkeling in de brede zin van het woord.
 • 18-23 jaar: Maatwerk zet in op het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het aanleren van arbeidsvaardigheden die aansluiten op de individuele mogelijkheden en talenten.
 • 23+: Bij deze doelgroep zet Maatwerk vooral in op het op peil houden van persoonlijke vaardigheden en al verworven arbeidsvaardigheden. 

  Ondersteuning

  Mensen met autisme die zich aanmelden bij Maatwerk zitten vaak al enige tijd thuis. Soms hebben ze negatieve ervaringen opgedaan in school- en/of werksituaties, waardoor in het ergste geval sprake kan zijn van een sociaal isolement en/of depressieve gevoelens. Aangeleerde vaardigheden gaan dikwijls verloren bij ontbreken van een dagritme. Een nuttige vorm van dagbesteding geeft een gevoel van zinvol bezig zijn.

  Maatwerk Autisme biedt daarom op diverse gebieden ondersteuning. Dat kan zijn in de vorm van groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding. Te denken valt aan:

  _0194200
  • activerende dagbesteding
  • educatieve dagbesteding (als vervanging van onderwijs op school)
  • creatieve dagbesteding
  • Maatwerk Autisme als plek om werkervaring op te doen
  • Maatwerk Autisme als werkplek
  • begeleiding bij schoolwerk en/of studie
  • ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen of werken
  • sport als dagbesteding
  • informatievoorziening aan scholen en bedrijven