Brenda Desaunois

Brenda Desaunois

Mijn naam is Brenda Desaunois. Ik ben 51 jaar en sinds de start van stichting Maatwerk Autisme (toen nog stichting DagDromen) werkzaam als Persoonlijk begeleider A. Door de groei van Maatwerk Autisme krijg ik de gelegenheid daarbij coördinerende taken op me te nemen. Ik kijk er naar uit me te gaan inzetten om deze rol zo goed mogelijk te gaan invullen.
Het werken met mensen met ASS was voor mij, zoals men dat zegt, een ‘late roeping’. Na omzwervingen kwam ik in eerste instantie in de psychiatrie terecht. Vanaf de eerste dag had ik mijn plek gevonden maar had ik te weinig ruimte om daadwerkelijk iets voor de cliënten te kunnen betekenen. Ik ben toen via school terecht gekomen bij de doelgroep ASS bij een begeleid zelfstandig wonen groep voor mensen met ASS waar ik vervolgens ook ben afgestudeerd in de sociaal pedagogische hulpverlening. Later is vanuit die organisatie stichting DagDromen ontstaan en was ik werkzaam op beide locaties. Na de verzelfstandiging van stichting Maatwerk Autisme heb ik besloten om daar fulltime aan de slag te gaan.
Nu werk ik inmiddels bijna 12 jaar met mensen met ASS, blijft het een leuke en boeiende doelgroep. Ik vind het leuk om samen met het netwerk van de mediënten, collega’s en andere betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden van ontwikkeling, dagbesteding of stabiliseren van het algemeen welbevinden van de mediënten. Ik heb Maatwerk Autisme zien groeien naar een organisatie waar zoveel als mogelijk Maatwerk geboden wordt en steeds meer mogelijkheden van een zinvolle dagbesteding en vormen van ambulante begeleiding waardoor ook mensen met ASS zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zowel thuis als in hun werkomgeving. Het geeft veel voldoening om de mediënten te zien groeien. Niet alleen wat betreft de algemene ontwikkeling, maar ook in de zin van zich veilig voelen, meer vertrouwen krijgen in wat ze kunnen en daarbij ook een groei in de sociale ontwikkeling doormaken.