Doelstelling

Doelstelling

Maatwerk wil zingeving bieden en verbinding tot stand brengen. Zij wil mensen met autisme en hoogbegaafdheid hun mogelijkheden laten ontdekken en perspectief bieden.

Omdat het woord cliënt door veel mensen geassocieerd wordt met werken of wonen in een instelling, spreken we bij Maatwerk over “mediënten”.  Dit is een samenvoeging van de woorden “cliënt” en “medewerker”. Medewerker omdat je soms mee werkt aan een productieve opdracht, maar ook omdat je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Zoals de metafoor van het logo verbeeldt, wil Maatwerk de mediënt in de lucht houden. Hij/zij mag zichtbaar blijven in deze maatschappij en niet uitsluitend tussen de vier muren van zijn eigen woning verblijven omdat er geen plaats voor hen is of omdat men contact vermijdt uit angst voor spanning of stress. Bij Maatwerk gaat het erom dat de mediënt de juiste hoeveelheid belasting ervaart om nog te kunnen functioneren (‘in de lucht te blijven’). Dit gaat over alle leefgebieden heen: sociale contacten, werk, opleiding, huishouden, administratie, financiën, persoonlijke verzorging. Het spanningsniveau van de persoon moet zo stabiel mogelijk en zo laag mogelijk zijn. Als er rust is in het hoofd is er weer ruimte om verder te ontwikkelen.

Visie

Maatwerk Autisme stelt zich ten doel:

  • Mediënten ervaren hun leven als zinvol en voelen zich onderdeel van de maatschappij.
  • Zij ervaren perspectief en kennen hun mogelijkheden, talenten en grenzen.

Maatwerk Autisme geeft dat vorm door:

  • Het bieden van ondersteuning op alle levensgebieden waar dit nodig is, aan de hand van een persoonlijk ondersteuningsplan.
  • Alle ondersteuning wordt afgestemd op de persoonlijke vraag en/of behoefte van de mediënt op alle levensgebieden waar dat noodzakelijk is.
  • Een voorziening te zijn waarbinnen sociale veiligheid en rust zijn gegarandeerd.
  • Een voorziening te zijn die verbinding tot stand brengt tussen de wereld van de mediënt en de maatschappij.

Missie

Jongeren en volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum (ASS) en/of een normale tot hoge intelligentie, hebben recht op persoonlijke ondersteuning op alle levensgebieden waar dat noodzakelijk wordt geacht.
Deze ondersteuning wordt geboden door in de eerste plaats aan te sluiten op de vraag/behoefte van mediënten.

  • De opgebouwde kennis en deskundigheid op het gebied van begeleiding bij werken, leven en wonen van mensen met ASS en/ of hoogbegaafdheid wordt uitgedragen naar andere organisaties die met dezelfde mensen te maken hebben.
  • De mediënt voelt zich verbonden met de samenleving en ervaart dat hij/zij zinvol bezig is.