Informatie

arbeidsmatige dagbesteding

creatieve dagbesteding

educatieve dagbesteding

begeleiding bij cursussen

begeleiding aan schooluitvallers

ambulante begeleiding bij het deelnemen aan de maatschappij

ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen

begeleiding op de werkplek

voorlichting over autisme voor familie

voorlichting over autisme voor scholen en werkgevers