Klachten

Klachten

In geval van een klacht van mediënten en/of hun belangenbehartiger wordt altijd eerst de direct verantwoordelijke medewerker aangesproken. Als dat geen oplossing biedt wordt de directeur benaderd. Indien ook dat onvoldoende genoegdoening oplevert kan de klacht schriftelijk (of per mail) worden neergelegd bij het daartoe aangewezen lid van de Raad van Toezicht. U kunt uw klacht sturen naar info@maatwerkautisme.nl