Priscilla Keeman

Priscilla Keeman

Als arbeids- & organisatiepsycholoog en levenslooppsycholoog ben ik betrokken bij het team en de mediënten van Maatwerk. Ik faciliteer de teamfunctioneringsgesprekken en begeleid de intervisiebijeenkomsten. Daarnaast ondersteun ik Maatwerk Hoogbegaafd vanuit mijn specialisaties Kind & Jeugd en hoogbegaafdheid.

Wat ik erg bijzonder vind aan Maatwerk, is dat de begeleiders goed kijken naar de (ontwikkelings)behoefte van zowel medewerker als mediënt en daarnaar handelen. Voor Maatwerk Hoogbegaafd betekent dit dat er zoveel als mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de specifieke onderwijsbehoefte van een risicoleerling of drop-out, als aan de psychologische behoefte. Dit geeft letterlijk ruimte aan de jongeren bij Maatwerk Hoogbegaafd, waardoor zij met veel plezier aan uitdagende projecten werken.

Mijn eigen ervaring met hoogbegaafdheid is zowel persoonlijk als professioneel. Nadat ik mijzelf door de basisschool en het vwo had gedagdroomd, gaf de Mensatest (www.mensa.nl) in 2002 meer inzicht in mezelf. Het maakte dat ik me ook professioneel meer ging toeleggen op het onderwerp hoogbegaafdheid. De ontwikkeling van mijn drie dochters (19, 16 en 7), waarvan één thuiszitter, droeg hier aan bij.

Vanaf 2006 schrijf ik artikelen voor het tijdschrift Talent (over hoogbegaafde kinderen). Vier jaar lang was ik bovendien hoofdredacteur van dit tijdschrift. Ook stond ik als hoofdredacteur aan de wieg van het tijdschrift HiQuarterly (inmiddels HIQ), het magazine van Vereniging Mensa.

Als voorzitter van Stichting Leren Motiveren geef ik sinds 2014 trainingen en lezingen aan docenten (vo) over hoogbegaafdheid en onderpresteren. Vanuit mijn eigen praktijk Psychologenpraktijk Mindful Ouderschap & Hoogbegaafdheid verricht ik intelligentie- en psychologisch onderzoek en begeleid ik ouders en jongeren, geef ik trainingen aan ouders en jeugdprofessionals en werk ik als schoolbegeleider.