Werkervaring en begeleiding

Werkervaring
Dagbesteding binnen Maatwerk Autisme is bedoeld om als mediënt werkervaring op te doen. Arbeidsvaardigheden waarover een mediënt al beschikt worden onderhouden en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.  
Veel (jong) volwassenen met autisme hebben wel talenten en mogelijkheden, maar deze zijn binnen een regulier bedrijf vaak moeilijk inzetbaar. Het komt niet zelden voor, dat binnen een bedrijf eisen worden gesteld waar iemand met autisme niet aan kan voldoen. Daarnaast is er op de werkvloer doorgaans weinig kennis over autisme aanwezig. Daarom zet Maatwerk Autisme in op het vinden 
van werk op maat, uitgaande van iemands mogelijkheden. Op een veilige en rustige werkplek binnen Maatwerk Autisme kunnen opdrachten worden uitgevoerd in het tempo dat past bij de mediënt..

Maatwerk Autisme werkt samen met een basisschool. In deze samenwerking zijn arbeidsmogelijkheden ontstaan, die aansluiten bij de mogelijkheden van sommige van onze mediënten. (Nakijkwerk, onderhoudsklussen, etc).

Binnen Maatwerk Autisme is het streven om voor alle mediënten werkzaamheden op maat te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: een houten tuinbank maken, het bouwen van websites, of administratief werk. We zoeken bij de mogelijkheden van de mediënten verenigingen of bedrijven die voor opdrachten kunnen zorgen. Daarbij houden we in de gaten, dat er zonder tijdsdruk gewerkt kan worden. 

Ook op creatief gebied zijn er binnen Maatwerk Autisme mogelijkheden, die in overleg vorm gegeven kunnen worden.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid om buiten Maatwerk Autisme naar een ervaringsplaats te zoeken  en begeleid te worden door een begeleider van Maatwerk Autisme. Mocht er een passende werkplek bij een bedrijf of school kunnen worden gevonden voor de mediënt die dat aan kan en wil wordt daar op ingezet. 

Ambulante begeleiding
Indien een mediënt buiten Maatwerk Autisme (betaald of onbetaald) werk kan krijgen, dan kan begeleiding op de werkplek door een medewerker van Maatwerk Autisme geboden worden. 
Met de werkgever en mediënt wordt in zo’n geval afgesproken hoe vaak deze begeleiding nodig en wenselijk is. Dit kan langdurig, aangezien autisme blijvend is.

Verder biedt Maatwerk Autisme ambulante woonbegeleiding aan mensen met autisme die in staat zijn zelfstandig te wonen zonder woongroep. In overleg met de mediënt kan begeleiding geboden worden  op alle levensgebieden.